Superintendent des Kirchenbezirkes Berlin - Brandenburg  der  Selbständigen  Ev. - Luth. KircheSup. Roger Zieger  *  Mobil:   0170 / 213 03 76  *  E-Mail: Superintendent-BB@selk.de
Powitanie Powitanie! Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański (niem. Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche, SELK), diecezja Berlin-Brandenburg, – Kościół luterański tradycji staroluterańskiej działający w Niemczech. Wspólnie z innymi samodzielnymi (a więc niezależnymi od tzw. Kościołów Krajowych - „Landeskirchen”) zborami i Kościołami luterańskimi na terenie Niemiec, zjednoczyli się w roku 1972 tworząc Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański Niemiec (w skrócie: SELK). Kościół SELK nie należy ani do EKD – Ewangelickiego Kościoła Niemiec, ani do Światowej Federacji Luterańskiej, lecz do International Lutheran Council (Międzynarodowa Rada Luterańska), jak również związany jest z 5 milionową rodziną Kościołów luterańskich na świecie, które wyznają swoją wiarę zgodnie z Pismem Świętym wyłożonym w Księdze Zgody z roku 1580. Według najnowszych danych podanych przez Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański, na terytorium całych Niemiec jest 127 parafii, które należą do jednego z 4 okręgów kościelnych – diecezji, zwanych „Propstai”, na czele których stoi „Propst”, czyli „biskup regionalny”. Kościół liczy około 33.000 ochrzczonych staroluteran, nie licząc sympatyków. „Propstai” dzielą się na superintendentury na czele z Superintendentem (dziekanem). Struktura wiekowa Kościoła przedstawia się następująco: 16,83% w wieku od 0 do 17 roku życia, 24,77% od 18 do 39 roku życia, 32,84% od 40 do 65 roku życia i 25,56% ponad 65 lat. Kościół ten w ostatnich latach przejawia tendencje spadkowe, ale mimo, że jest małym Kościołem należą do niego wybitne osobistości życia politycznego, społecznego i kulturalnego Niemiec. Najwyższą władzą Kościoła jest Synod Kościoła, który zbiera się co kilka lat. Na co dzień zarządza Kościołem 11 osobowe Kierownictwo Kościoła (Kirchenleitung) składające się z: Biskupa Kościoła, 4 Propstów (czyli biskupów regionalnych, którymi aktualnie tzn. w roku 2008 są: Klaus-Peter Czwikla, Gert Kelter, Johannes Rehr, Klaus Pahlen), 1 duchownego radcy (ks. radca Michael Schätzel) i 5 świeckich radców. Na czele Kościoła stoi Biskup Kościoła, który ma swoją siedzibę jak już wspomniałem w Hanowerze. Od 25 czerwca 2006 r. Biskupem Kościoła jest ks. Hans-Jörg VOIGT, który został wprowadzony w urząd i konsekrowany przez biskupów SELKu, „Prezydentów Kościołów“ i biskupów staroluterańskich, jak również przez biskupów sąsiednich Kościołów posiadających sukcesję apostolską: arcybiskup Janis Vanags z Łotwy, biskup Władysław Volny z Czech, oraz biskup Tadeusz Szurman z Polski. Przy granicy z Polską i Czechami znajduje się kilka parafii staroluterańskich (augsburskiego wyznania) w następujących miejscowościach: Görlitz (Zgorzelec), Drezno, Weigersdorf, Klitten, Weisswaser, Senftenberg, Cottbus, Dobbrick, Guben (Gubin), Furstenwalde, Angermunde, Jabel, Neuruppin, Potsdam, Schwerin, Greifswald, Berlin-Marzahn, Berlin-Mitte, Berlin-Neukölln, Berlin-Wedding, Berlin-Steglitz, Berlin- Zehlendorf i Drezno należące do okręgu kościelnego Łużyc, najmniejszego okręgu Kościoła. Kościół SELK z powodów zasadniczych nie należy ani do EKD – Ewangelickiego Kościoła Niemiec, ani do Światowej Federacji Luterańskiej, a ze Zjednoczonym Kościołem Ewangelicko – Luterańskim w Niemczech [VELKD] i jego organami (np. Martin-Luther Bund w Erlangen, lub Gustav-Adolf-Werk w Lipsku) utrzymuje braterskie kontakty, ale nie utrzymuje wspólnoty ambony i ołtarza, podobnie jak w niemieckiej Radzie Ekumenicznej, której jest członkiem. Biskup Hans-Jörg VOIGT brał czynny udział w Czeskim Cieszynie w konsekracji i instalacji ks. biskupa dr. Stanisława Piętaka [SCEAV], podobnie jak jego poprzednik biskup D. Roth brał udział w konsekracji biskupa Jana Szarka w Warszawie. Nabożeństwo ewangelickie-uterański i Berlin Msza ewangelickie-luterański Tekstewangelickie-luterański - Tekst (polski) Tekst: Jan Gross (2008) - wydany: www.selk.de

Selbständige Evangelisch - Lutherische Kirche

Kirchenbezirk Berlin-Brandenburg